دستمزد برایان دابو ستاره جدید و خارجی سپاهان مشخص شد

برایان دابو
ساکت و همکارانش رقم بالایی را می بایست پرداخت کند

بر اساس گزارش خبرگزاری سنگو سنگال، هافبک تیم فوتبال آریس سالونیکی یونان به نام برایان دابو، تصمیم به ادامه فوتبال  خود در باشگاه سپاهان اصفهان گرفته است.  به گفته این رسانه، دابو قراردادی دو ساله با باشگاه سپاهان امضا  و سالانه مبلغ یک میلیون یورو را دریافت خواهد کرد.

 

فهرست