در آستانه انتخابات فدراسیون مهدی تاج با چالش جدیدی روبرو شد

مهدی تاج
مهدی تاج می تواند در انتخابات فدراسیون شرکت کند؟

فیفا در دستورالعمل بررسی صلاحیت افراد جهت شرکت در انتخابات و در موضوع تعیین صلاحیت نامزدهای ریاست به صراحت تاکید دارد، افرادی که دارای پرونده‌های قضایی در جریان هستند و به طور رسمی متهم شده‌اند یا اقدامات قضایی موقت علیه آنها آغاز شده، دارای شرایط لازم برای تایید صلاحیت و حضور در انتخابات نیستند.
باتوجه به‌اینکه فیفا به عنوان نهاد اصلی بالادستی فدراسیون فوتبال ایران است و رعایت مقررات آن بر همه کشورها عضو لازم است، به نظر می‌رسد حضور مهدی تاج در انتخابات پیش رو با تضادهای قانونی در فیفا نیز همراه است.

, ,
فهرست