حمیدرضا علی عسگری در تمرینات نساجی دیده شد

حمید رضا علی عسگری در تمرینات نساجی مشاهده شد

حمیدرضا علی عسگری یکی از بازیکنانی است که سابقه پوشیده پیراهن ۷ پرسپولیس و علی پروین را در کارنامه دارد.

حمیدرضا علی‌عسگری ستاره سابق پرسپولیس که در کارنامه بازی خود بیش از صد بازی برای قرمز پوشان پاستخت انجام داده است،بار دیگر به تمرینات حرفه ای بازگشته و با تیم نساجی تمرین می کند.حمیدرضا علی عسگری 31 ساله است و امید دارد بار دیگر به روز های اوج خود بازگردد.

حمیدرضا علی عسگری ستاره سابق پرسپولیس با نساجی تمرین می کند

حمیدرضا علی‌ عسگری در مورد حضور در تمرینات نساجی و بحث پیوستن به این تیم گفت: یک ماه پیش سر تمرینات‌ این تیم رفتم. چون چند وقت بازی نکرده بودم باید در شرایط تیمی و زمین چمن قرار بگیرم. هنوز هیچ چیز معلوم نیست و بستگی دارد آقای الهامی چه تصمیمی بگیرد. من فقط تمرین می‌کنم و بحث تمرین است و باید ببینیم قسمت چه می‌شود؛ شاید این اتفاق بیفتد. من شرایط بدنی‌ام را ایده‌آل نگه می‌دارم که بتوانم بهترین تصمیم را برای آینده‌ام بگیرم.

حمید رضا علی عسگری به دنیای بازی بازگشت

فهرست