جنارو گتوزو سرمربی والنسیا شد

جنارو گتوزو
گتوزو در والنسیا

جنارو گتوزو سرمربی سابق میلان  با قراردادی دو ساله سرمربی والنسیا شد.

به نقل از روزنامه اسپانیایی مارکا، گتوزو پس از انجام مذاکرات با مدیران والسنیا، به توافق رسید تا سرمربی این تیم شود. قرارداد گتوزو با تیم اسپانیایی دو ساله خواهد بود. مربی جوان ایتالیایی در دو تجربه قبلی خود چندان موفق نبود و باید دید در تجربه جدید خود در والسنیا اسپانیا چگونه عمل خواهد کرد

, ,
فهرست