جلسه علی خطیر برای حل مشکل مهرداد محمدی

علی خطیر
اقدام علی خطیر برای پاس شدن چک محمدی

مهرداد محمدی ستاره تازه وارد و اولین خرید تابستانی استقلال در  طی چند روز  گذشته دچار حواشی و مشکلاتی شده است. او در زمان مدیریت قبلی استقلال با حجت کریمی قرارداد خود را با باشگاه امضا کرده بود، و پس از امضا یک چک را بابت پیش پرداخت از کریمی گرفت که این چک طی چند روز گذشته پاس نشده و باعث ناراحتی ستاره استقلال را فراهم آورده است. حالا علی خطیر قرار است مذاکراتی را با این بازیکن و وکیلش داشته باشد تا مشکلی بابت قرارداد این بازیکن و فسخ قرارداد پیش نیاید.

,
فهرست