جرایم احتمالی استقلال در عدم پرداخت مطالبات استراماچونی

جرایم احتمالی استقلال پس از عدم پرداخت بدهی خود به سرمربی ایتالیایی به این شکل خواهد بود.استقلال نتوانست طلب استراماچونی را در تاریخ مقرر پرداخت کند.بر این اساس نه پنجره بسته میشود نه امتیازی کسر خواهد شد.
از نظر فیفا باشگاه استقلال هنوز برای پرداخت مطالبات استراماچونی وقت دارد.

جرایم احتمالی استقلال در عدم پرداخت مطالبات استراماچونی2

جرایم احتمالی استقلال پس از ناتوانی در پرداخت مطالبات ابتدا حذف از آسیاست.

صرفا استقلال فقط از آسیا حذف شده است‌ و هیچ جریمه دیگری در انتظار این تیم نیست.
تا آخر اپریل اگر این پول پرداخت نشود این باشگاه 200هزار دلار جریمه خواهد شد و احتمالا استرا طلب سود نیز میکند. همچنین در آخر این ماه به باشگاه استقلال یک مهلت یک ماهه داده میشود که اگر در این مدت نتواند پول استرا را بدهد دو پنجره نقل و انتقالاتی نیز محروم میشود.
اگر در پایان آن مهلت یک ماهه نیز پول پرداخت نشود 6 امتیاز قطعی از آبی پوشان کسر میشود و مجدد یک مهلت دیگر به آنها خواهند داد و در صورت عدم پرداخت در مهلت دوم، استقلال به لیگ یک سقوط میکند.
صرفا عدم پرداخت پول تا شب گذشته به منزله حذف از آسیاست و هیچ عواقب دیگری برای استقلال ندارد.

جرایم احتمالی استقلال در عدم پرداخت مطالبات استراماچونی

, , , , ,
فهرست