تکذیب کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نسبت به انتشار اسم سه تن از داوران

تکذیب کمیته انضباطی در مورد اعلام نام سه داور در ارتباط با پرونده مطروحه در مرجع قضائی صورت گرفته است.کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نسبت به انتشار اسم سه تن از داوران مطرح فوتبال کشور واکنش نشان داد.

تکذیب کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نسبت به انتشار اسم سه تن از داوران1

تکذیب کمیته انضباطی از اعلام نام سه داور مطرح لیگ برتری در ارتباط با پرونده فساد در فوتبال

ابوالفضل حسن زاده، رئیس کمیته انضباطی گفت: مطالبی که در خصوص داوران فوتبال از جمله بنیادی فر، وحید کاظمی و بیژن حیدری در ارتباط این افراد با پرونده مطروحه در مرجع قضائی که از سوی برخی رسانه‌ها عنوان شده کاملا کذب است.وی گفت: فدراسیون فوتبال از طریق واحد حقوقی خود در خصوص تعقیب منتشرکنندگان کذب از طریق مراجع قضائی ذیصلاح حتما اقدام خواهد کرد.

تکذیب کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نسبت به انتشار اسم سه تن از داوران

, ,
فهرست