توصیه های اسکوچیچ در شبکه الجزیره به کی روش پیش از بازی با آمریکا

توصیه های اسکوچیچ در یک برنامه ورزشی به سرمربی تیم ملی یعنی کارلوس کی روش داده شد.این سرمربی کروات و سابق تیم ملی ایران به شبکه الجزیره گفت: بیایید بگوییم که حمله و دفاع نکردن در DNA ایران است. ایران قطعاً بازیکنان بزرگی دارد که و توانایی رویارویی با تیم‌های ملی مشابه را دارند.

توصیه های اسکوچیچ در شبکه الجزیره به کی روش پیش از بازی با آمریکا

توصیه های اسکوچیچ به کی روش برای بازی مقابل آمریکا

وی تاکید کرد: بازیکنانی روی نیمکت ایران هستند که می‌توانند جهش بیشتری از نظر کیفی به بازی بدهند. به نظر من باید ریسک کرد و به دنبال پیروزی بود.
اسکوچیچ افزود: ایران بر اساس نوع بازی، باید تهاجمی بازی کند چرا که بازی تدافعی آسیب زننده است. به نظر من باید ریسک کرد و به دنبال پیروزی بود.از صحبت های اسکوچیچ این برداشت را باید کرد که بهترین دفاع حمله می باشد.

توصیه های اسکوچیچ در شبکه الجزیره به کی روش پیش از بازی با آمریکا2

, , ,
فهرست