تب و لرز یا جدایی دلیل عدم قرار گرفتن نام مهدی عبدی در لیست بازیکنان

تب و لرز یا جدایی از پرسپولیس را می توان دلیل های قرار نگرفتن نام مهدی عبدی در لیست بازیکنان پرسپولیس در بازی مقابل ذوب آهن دانست.عبدی که در این فصل نتواسنته گلی به ثمر برساند و در اکثر بازی ها نیمکت نشین بوده و خبرهایی از جدایی این مهاجم جوان به گوش رسیده است.زمزمه‌هایی مبنی برای قرار گرفتنش در لیست مازاد و جدایی اش از پرسپولیس شنیده می شد و خیلی‌ها می گفتند به همین دلیل عبدی در بازی مقابل ذوب آهن غایب بود.

تب و لرز یا جدایی دلیل عدم قرار گرفتن نام مهدی عبدی در لیست بازیکنان2

تب و لرز یا جدایی می تواند عامل حذف نام مهدی عبدی از لیست بازیکنان پرسپولیس مقابل ذوب آهن بوده است.

با این حال این موضوع صحت ندارد و دلیل غیبت مهاجم مازندرانی پرسپولیس بیماری بوده است. عبدی شب قبل از بازی دچار سرماخوردگی شدید شد و تب و لرز داشت. همین موضوع باعث شد تا از اردوی پرسپولیس خارج شود و برای استراحت راهی منزل شود. با توجه به این موضوع گل محمدی نام مهاجم تیمش را از لیست بازی با ذوب آهن خط زد و قرار گرفتن این بازیکن در لیست مازاد درست نیست.باید منتظر ماند و دید آینده این مهاجم جوان شمالی قرمز های پایتخت چه خواهد شد.

تب و لرز یا جدایی دلیل عدم قرار گرفتن نام مهدی عبدی در لیست بازیکنان1

, , , ,
فهرست