به احتمال فراوان کریم انصاری فرد در دربی آتن غایب خواهد بود

کریم انصاری فرد
غیبت کریم انصاری فرد در دربی حساس آتن

کریم انصاری فرد در اردوی تیم ملی دچار آسیب چشم شد و این روز ها با محافظ چشم در تمرینات تیم باشگاهی خود شرکت می کند.  این بدان معناست که رسیدن به او به دربی آتن که یکشنبه آینده برابر المپیاکوس خواهد بود، سخت است.

کریم انصاری فرد

کریم انصاری‌فرد پس از بازگشت به یونان توسط پزشکان تیم آاِک مورد معاینه قرار گرفت. در نهایت تصمیم گرفته شد او چند روز بدون هرگونه تماس فیزیکی با سایر بازیکنان به صورت محافظت شده تمرین کند.

, , ,
فهرست