باشگاه پورتو درهای خروج را به روی مهدی طارمی بسته است.

باشگاه پورتو با اینکه مشتری های ستاره ایرانی اش هر روز به آنها اضافه می شود اما گویا قصدی برای فروش این مهاجم خود ندارد.روزنامه معروفی در پرتغال در گزارشی نوشته است رئیس پورتو در فکر تمدید قرارداد طارمی می باشد.

باشگاه پورتو درهای خروج را به روی مهدی طارمی بسته است.1

باشگاه پورتو قصد تمدید قرارداد با ستاره ایرانی خود دارد.

این روزنامه با اشاره به مخالفت های رئیس پورتو با جدایی طارمی نوشت: پینتو دا کوستا قبلاً برخی از پیشنهادات را رد کرده است و تمایل به بسته نگه داشتن درها برای خروج این مهاجم ایرانی در بازار نقل و انتقالات ژانویه، همچنان وجود دارد.
اوجوگو در ادامه و به نقل از منابع موثق خود نوشت: آرزوی رئیس پورتو، تمدید قرارداد مهدی است و مذاکرات در این زمینه در سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت تا ستاره ایرانی به فوتبالش در دراگائو ادامه دهد.زورنامه رکورد هم خبری مبنی بر اینکه 4 تیم لیگ برتر انگلیس منتشر کرده است.

باشگاه پورتو درهای خروج را به روی مهدی طارمی بسته است.

, , , ,
فهرست