بازدید ناظر AFC از ورزشگاه آزادی

ورزشگاه آزادی
نساجی و پرسپولیس در آزادی از حریفان آسیایی استقبال خواهند کرد

در این بازدید، چهره‌های مهم و مدیران برجسته باشگاه نساجی مازندران حاضر بودند که شامل علی دهقانی، معاون ورزشی باشگاه، فاضلی مدیر مجموعه ورزشگاه آزادی ، وحید فتاحی مدیر منطقه‌ای حقوق تجاری و پخش تلویزیونی AFC و امیرعلی حسینی معاون بین‌الملل باشگاه پرسپولیس بودند.

فهرست