امیر حسین حسین زاده برگ برنده باشگاه بلژیکی

امیر حسین حسین زاده برگ برنده باشگاه بلژیکی1

امیر حسین حسین زاده یکی از بازیکنان تاثیرگذار استقلال در فصل گذشته بود.این بازیکن با قراردادن بندی در قرارداد خود توانست یک طرفه با استقلال فسخ کند و راهی لیگ بلژیک شود.نکته قابل توجه در این مورد می باشد که او با مبلغ 250هزار یورو راهی شارلوا شد که این باشگاه فصل آینده با 10 برابر چنین مبلغی او را خواهد فروخت و سود بسیار خوبی از پیوستن این بازیکن به صورت بازیکن آزاد بدست خواهد آورد.

امیر حسین حسین زاده برگ برنده باشگاه بلژیکی

امیر حسین حسین زاده با استفاده از بند فسخی که در قراردادش وجود داشت به تیم شارلوا بلژیک پیوست.

نمونه چنین کاری را این باشگاه با کاوه رضایی انجام دهد.می توان گفت اشتباه غیر قابل باور مدیران وقت استقلال بوده که باعث چنین وضعیتی شده است.

, , ,
فهرست