اسکوچیچ ملی پوشان استقلال را خط زد؟

استقلال
ملی پوش های آبی بعد جشن به خانه رفتند

طبق توافق بین دراگان اسکوچیچ و فرهاد مجیدی قرار بر این بود که مجیدی تنها دو بازیکن از 5 بازیکن ملی پوش استقلال را در مقابل نفت مسجد سلیمان بازی دهد.اما فرهاد مجیدی زیر بار این موضوع نرفت و به همه ملی‌پوشانش بازی
داد.
اردوی تیم ملی نیز  از روز گذشته در هتل المپیک آغاز شده اما ملی‌پوشان آبی ها پس از بازی تیم‌ شان به اردوی تیم ملی نرفتند و به خانه رفتند. حالا باید دید اسکوچیچ از ملی‌پوشان استقلال در اردوی پیش رو استفاده می‌کند یا با توجه به عدم حضورشان در اردوی شب گذشته قید آنها را خواهد زد.

, , ,
فهرست