آقای گل جام جهانی تصمیم مدیران بایرن مونیخ برای پایان همکاری با توخل را عجولانه می داند

آقای گل جام جهانی در تاریخ این رقابت ها به برکناری توماس توخل در پایان فصل واکنش نشان داد.میروسلاو کلوزه اسطوره فوتبال آلمان و باشگاه بایرن مونیخ اعتقاد دارد که مدیران باشگاه آلمانی تصمیمی عجولانه برای برکناری توماس توخل گرفته اند و بایستی به او فرصت می دادند.

آقای گل جام جهانی تصمیم مدیران بایرن مونیخ برای پایان همکاری با توخل را عجولانه می داند2

آقای گل جام جهانی فوتبال به قطع همکایر بایرن مونیخ با توماس توخل در پایان فصل واکنش نشان داد.

کلوزه در این باره گفت: “مدیران باشگاه باید صبورتر می‌بودند و به سرمربی اجازه ‌می‌دادند با فراغ بال برنامه‌هایش را اجرا کند. یک مربی جدید در باشگاه به زمان نیاز دارد ‌چون بازیکنان باید به تدریج ایده‌های فوتبالی او را جذب کنند”. ‌

آقای گل جام جهانی تصمیم مدیران بایرن مونیخ برای پایان همکاری با توخل را عجولانه می داند

با اینکه کلوزه از تصمیم باشگاه برای پایان دادن به همکاری با توخل ناراضی است، اما ‌گزینه مدنظرش برای هدایت بایرن را معرفی کرد. او در صحبت‌هایش گفت: “نامزد مناسب ‌برای هدایت بایرن ژابی آلونسو است. سبک بازی او که هدفش کنترل توپ و میدان است ‌برایم خیلی جذابیت دارد. این همان چیزی است که بایرن نیاز دارد و جذب ژابی حرکتی ‌عالی خواهد بود”. ‌

,
فهرست